Samorząd uczniowski

przewodniczący: Kasia Lelonek
wice przewodniczący: Piotr Walęga
prezydent: Karol Strzeja
wiceprezydent: Lena Rozpara
przedstawiciel klas pierwszych po szkole podstawowej: Jakub Chmiel
przedstawiciel klas pierwszych po gimnazjum: Julia Kleser
przedstawiciel klas trzecich: Marcin Kubacki

Opieka: mgr Aleksandra Breguła,  mgr Justyna Szewczyk-Białecka

E-mail:  samorzad@mickiewicz.katowice.pl

Oficjalny fanpage na facebooku