REKRUTACJA - SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE

kwi
26
kwi/26 17:30 - kwi/26 18:30

Zapraszamy wszystkich Kandydatów do III LO im. A. Mickiewicza oraz ich Rodziców na spotkanie informacyjne na temat procesu rekrutacyjnego we wtorek 26 kwietnia 2022 r. o godz. 17.30. Spotkanie odbędzie się online na platformie Microsoft Teams. Wejście na spotkanie poprzez link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAyYTJjOGEtYjZiOC00NGJhLWJlZTctYzkwMTIyZGUxYmJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f60106d-d04b-4bbf-9d4b-e1273513046e%22%2c%22Oid%22%3a%22b7b56f69-23b1-43b6-bc1d-219f78610d66%22%7d

 

Data: 
wtorek, Kwiecień 26, 2022 - 17:30 do 18:30