Olimpiada Przedsiębiorczości

Bazyli Widawski ZWYCIĘZCĄ Olimpiady Przedsiębiorczości! Łukasz Znaleźniak jest FINALISTĄ Olimpiady Przedsiębiorczości.
Ogromne gratulacje!!!
„Zwycięzcą XVI edycji Olimpiady został Bazyli Widawski z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach. Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcy, jak i jego opiekunowi merytorycznemu – pani Oldze Bytniewskiej.”