70 Olimpiada Fizyczna

Do finału 70 Olimpiady Fizycznej zakwalifikował się uczeń z klasy 3 C: Bartłomiej Leks. Gratulacje!