Mickiewicz ZŁOTĄ EUROPEJSKĄ SZKOŁĄ PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021

Zdobyliśmy 37.miejsce w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021
list gratulacyjny:
„W imieniu Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno - prawnych, co "zaowocowało" zajęciem XXXVII miejsca w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, uzyskując status ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.
Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status Szkoły Złotej, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać (NIEODPŁATNIE) logo Szkoły Złotej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.
Serdecznie gratulujemy!”