NOWY BIULETYN SZKOLNY

W listopadzie br. ukazał się pierwszy numer biuletynu „Why IB”. Gazetka jest dedykowana wszystkim uczniom naszego Liceum, a zwłaszcza tym, którzy uczęszczają do klas Pre-IB oraz IB.
„Why IB” będzie starał się odpowiedzieć na pytania: co daje nam program IB i jakie z niego mogą płynąć korzyści oraz czy warto studiować zagranicą i jak to urzeczywistnić.
Redaktorem Naczelnym jest Pani Profesor Izabela Kuźnicka, zaś zastępcą Redaktora Naczelnego - Agata Pikoń z klasy II E, autorka wszystkich artykułów w pierwszym numerze. Z treścią biuletynu można zapoznać się na stronie internetowej http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/why-ib.
Redakcja serdecznie zaprasza do zapoznania się z inauguracyjnym numerem.
link do biuletynu tutaj(klik)