Agata Pikoń (kl. 2e) laureatką konkursu "E-sej about economy"

Uczennica klasy 2e, Agata Pikoń, zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „E-sej about economy” zorganizowanym w czerwcu br. przez Fundację Rozwoju Społeczno–Gospodarczego "Prospekt" z siedzibą w Gdańsku. Agata zdobyła nagrodę za pracę na temat pozytywnych skutków kryzysów gospodarczych. Celem Konkursu było promowanie postaw proprzedsiębiorczych oraz poszerzanie wiedzy młodzieży ze szkół ponadpodstawowych o procesach i zjawiskach ekonomiczno-prawnych. Gratulacje!