Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 13 sierpnia-18 sierpnia 2020r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dodatkowych dokumentów wymienionych w regulaminie rekrutacji.

Termin / Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

  • 13.08.20r. / 9.00-15.00
  • 14.08.20r. / 8.00-15.00
  • 17.08.20r. / 8.00-15.00
  • 18.08.20r. / 8.00-15.00