Komisja Rekrutacyjna

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 31 lipca- 4 sierpnia 2020r

Składanie oryginału lub potwierdzonej przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Termin

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

31.07.20r.

10.00-14.00

03.08.20r.

8.00-15.00

04.08.20r.

8.00-15.00