PROCEDURA – W DNIU EGAMINU MATURALNEGO

 • maturzyści wchodzą do budynku szkoły o ściśle określonych godzinach ( harmonogram obejmujący listy uczniów, sale, godzinę wejścia, sposób poruszania się po szkole, wyznaczoną szatnię znajduje się na tablicach informacyjnych przy wejściu głównym do szkoły) przez wyznaczone wejście.
 • uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ustaleń objętych harmonogramem
 • niedozwolone jest swobodne poruszanie się na terenie szkoły
 • wyznaczone wejścia:

- wejście główne – drzwi skrzydło lewe

- wejście główne – drzwi środkowe

- wejście – patio

- wejście – sala gimnastyczna

 • po wejściu na teren szkoły oraz do budynku szkoły maturzyści zachowują odpowiedni dystans 1,5 m od kolejnej osoby
 • na boisku szkolnym będą wyznaczone miejsca, które powinien zająć uczeń po wejściu na teren szkoły w oczekiwaniu na wpuszczenie do budynku szkoły
 • uczeń może oczekiwać na wejście do szkoły w samochodzie zaparkowanym na terenie szkoły – strefa parkowania dla maturzystów zostanie wyznaczona w dniu pierwszego egzaminu
 • maturzyści wchodzą do szkoły w ściśle określonej kolejności
 • maturzyści na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic, mogą je zdjąć po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej
 • szatnia główna szkoły będzie nieczynna
 • wyznaczono następujące sale, które w dniu egzaminu będą pełnić funkcję szatni :

- bufet

- sala nr 13

- sala nr 26

- sala nr 31

- sala nr 19

 • maturzyści udają się do wyznaczonej szatni natychmiast po wejściu do budynku, w szatni można pozostawić okrycie wierzchnie, torbę, przedmioty osobiste, telefon komórkowy. Przedmioty te zostaną umieszczone zgodnie z reżimem sanitarnym w izolacji.
 • zgodnie z wytycznymi Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia zaleca się nieprzynoszenie ze sobą, jeśli to tylko możliwe żadnych dodatkowych przedmiotów.
 • rzeczy w szatni będą pozostawione od nadzorem wyznaczonych osób, jednak szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie lub zagubienie.
 • z szatni maturzyści przechodzą do wyznaczonej sali egzaminacyjnej, gdzie stosują się do zaleceń członków zespołu nadzorującego
 • ze względu na dużą liczbę zdających prosimy o sprawne i płynne przemieszczanie się oraz stosowanie się do zaleceń osób nadzorujących.
 • Po zakończonym egzaminie zdający bezzwłocznie opuszcza budynek oraz teren szkoły, proszę unikać zbierania się w grupach
 • Przed opuszczeniem budynku należy sprawdzić godzinę i miejsce wejścia na następny egzamin maturalny – tablica ogłoszeń przy wejściu głównym