FINAŁ PROJEKTU „FAJNIE/NIEFAJNIE…”

W poniedziałek, wtorek i środę w mijającym tygodniu miał miejsce w naszej szkole finał projektu „FAJNIE/NIEFAJNIE, czyli więcej słów na opisanie świata!”, który powstał i realizowany był we współpracy z Teatrem Śląskim im. S. Wyspiańskiego. Brali w nim udział uczniowie klas pierwszych wraz z polonistami. Pomysłodawczyniami a zarazem koordynatorkami projektu z ramienia Teatru były Panie Katarzyna Czapla-Durska oraz Aleksandra Czapla-Oslislo, a funkcję opiekuna ze strony naszego liceum pełnił Pan Profesor Mariusz Pleszak. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w wielu różnych dziedzinach, między innymi w zakresie sztuki, fotografii, kultury kulinarnej, a także wizerunku – to wszystko miało służyć poznaniu słów, które mogą zastąpić wspomniane wcześniej „fajnie” oraz „niefajnie”, ale też zniechęcić do używania kolokwializmów.

Dominika, Kasia i Krzysztof z klasy 1H zajęli się organizacją, jak również przeprowadzeniem tego dnia w naszym liceum. W poniedziałek uczniowie zdobyli informacje, ile razy w każdej klasie padły wspomniane słowa. Zwycięzcą okazała się klasa 2D, która ani razu ich nie użyła, a tuż za nią na najwyższych miejscach uplasowały się klasy 1H, 3C i 1F1. Odbyły się także konkursy wewnątrzklasowe oraz międzyklasowe, oczywiście z nagrodami. Polegały one na wymyśleniu jak największej liczby synonimów do słów, którym poświęcony był nasz projekt. Konkurencję międzyklasową wygrała klasa 1H.

Projekt został bardzo pozytywnie odebrany przez uczniów. Wszyscy chętnie wzięli w nim udział i wykazywali się swoim bogactwem językowym, a wyniki sięgały nawet czterdziestu wyrazów bliskoznacznych. Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w tak wyjątkowej inicjatywie!