Konferencja Edukacyjna Project 2020

W piątek 14 lutego klasa 1e miała okazję wziąć udział w konferencji Edukacyjnej Project 2020, w trakcie której przedstawiciele 20 szkół zagranicznych zapoznali uczestników z bogatą ofertą edukacyjną. Dotyczyła ona zarówno wyjazdów językowych, jak i stałej nauki (rok szkolny, studia). W programie były warsztaty językowo-kulturowe i prezentacje informacyjne prowadzone w języku angielskim przez gości z Niemiec, Malty, Francji, Hiszpanii, Kanady, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii