Jednodniowa Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP)

9 grudnia w Katowicach odbyła się Jednodniowa Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży, która zgromadziła blisko setkę młodych osób, którzy przez cały dzień debatowali nad najważniejszymi kwestiami dla Unii Europejskiej. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. prawa człowieka czy prywatności w Internecie i poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europejskich. Wydarzenie zyskało status międzynarodowy, gdyż wśród uczestników była młodzież z Polski, Austrii, Włoch oraz Irlandii. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  jako współorganizator gościło pierwszą cześć imprezy, podczas gdy druga odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego, gdzie oprócz obrad swoje wystąpienie przedstawili także reprezentanci miasta Katowice czy Województwa Śląskiego. Organizatorzy zrobili wszystko, aby sesja odbyła się przy najwyższej możliwej jakości współpracując m.in. z firmą Red Bull, Costa Coffee czy Bobby Burger, co w opinii wielu stawia to wydarzenie pośród najlepszych w Polsce w ostatnich latach.

NOTATKI PRASOWE:

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9288

https://www.facebook.com/PlatformaObywatelskaPowiatBielskoBiala/?fref=ts

https://silesion.pl/europejski-parlament-mlodziezy-w-katowicach-juz-jutro-08-12-2017

http://cogito.com.pl/zapraszamy-do-europejskiego-parlamentu-mlodziezy-w-katowicach/

http://katowice.dlastudenta.pl/studia/artykul/Zbliza_sie_wielka_debata_z_okazji_dnia_Europejskiego_Parlamentu_Mlodziezy,128078.html

https://tvs.pl/patronates/europejski-parlament-mlodziezy/

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/10,98476,22760470,europejski-parlament-mlodziezy-debatuje-w-katowicach.html