POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

25 października 2017 pani dyrektor Katarzyna Piotrowska podpisała porozumienie o współpracy z dr Mariuszem Lekstonem, Prorektorem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Strony wyraziły gotowość współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych i społecznych, w tym w szczególności warsztatów dydaktycznych, debat, sympozjów i wykładów gościnnych, adresowanych do społeczności szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Koordynatorem współpracy ze strony Wyższej Szkoły Humanitas została dr Iwona Dronia, dyrektor Instytutu Filologii, natomiast ze strony III LO pani Agnieszka Nowak-Gomułka.