Aktualności

Inauguracja roku akademiciego Śląskiego Uniwerstytetu Medycznego

Podczas uroczystości nadano tytuł Doctora Honoris Causa pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej.
Zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego pani Janiny Ochojskiej-Okońskiej „Wyzwania pomocy humanitarnej w związku z sytuacją migracyjną na świecie"

Wernisaż wystawy pt. "Amerykański wizjoner: życie i czasy Johna F. Kennedy'ego"

W uroczystości wzięli udział: Prorektor UŚ ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Prorektor UE ds. Nauki i Kadry Akademickiej prof. UE dr hab. Barbara Kos, Konsul Generalny USA Walter Braunohler, Dyrektor Centrum prof. dr hab. Dariusz Pawelec, Zastępca Dyrektora Centrum dr Radosław Jeż.

klasa 3D w Warszawie

Jako klasa politologiczna odwiedzili sejm oraz mieli okazję spotkać znanych polityków (na zdjęciu z Kornelem Morawieckim).
Podczas wycieczki nie zabrakło wieczornego kontaktu z kulturą wysoką. Mieli szansę zobaczyć "Jezioro łabędzie", "Medium" oraz "Ożenek", w którym jedną z głównych ról gra nasza absolwentka - Anna Dereszowska - w towarzystwie Michała Żebrowskiego.
 

Niesamowita Historia Ludzkości na WNS UŚ

Na prelekcjach, w których uczestniczyły klasy 1d i 1e, omawiano współczesne problemy, m.in.: niż demograficzny, czy też kłopoty i niebezpieczeństwa związane z ewentualną asymilacją robotów w społeczeństwie.

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe

Tematyka spotkania dotyczyła biorobotyki. Pierwsze zajęcia „W głębi serca” umożliwiły uczniom zapoznanie się z działaniem robota chirurgicznego, wykorzystywanego do laparoskopowej operacji serca. Przy okazji uczniowie mogli dokładniej zaobserwować szczegóły budowy tego  narządu. Drugi temat spotkania to „Zobaczyć niewidzialne” czyli wykorzystanie polimerów w medycynie.

Strony