Aktualności

Regionalny Konkurs Wiedzy o Krajach Nordyckich

Tym razem tematem przewodnim była ISLANDIA. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu górnośląskiego. W tym roku szkolnym współorganizatorem konkursu, obok Zespołu Szkół Filomata w Gliwicach, jest Polskie Towarzystwo Geograficzne (Oddział Katowice) a patronem Wyższa Szkoła Techniczna z Katowic

Spotkanie z Johnem Spence

21. listopada uczniowie klasy IIIA uczęszczający na zajęcia biznesu w naszej szkole mieli okazję uczestniczyć w warsztatach poprowadzonych przez amerykańskiego przedsiębiorcę i konsultanta biznesowego ponad 100. najważniejszych CEO międzynarodowych firm.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

Strony wyraziły gotowość współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych i społecznych, w tym w szczególności warsztatów dydaktycznych, debat, sympozjów i wykładów gościnnych, adresowanych do społeczności szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Strony