Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów szkoły podstawowej zostaną opublikowane w terminach przewidzianych odrębnymi aktami prawnymi.

 • Absolwenci szkoły postawowej
  • Oferta szkoły
  • Regulamin rekrutacji
  • Rekrutacja do klasy Pre-IB
   • Regulamin rekrutacji do klasy Pre-IB
   • Przykładowe zadania
  • Terminarz rekrutacji
  • Wymagane dokumenty
 • Procedury zmiany szkoły/oddziału