PROCEDURA REKRUTACYJNA - spotkanie online 20.04.2023

kwi
20
kwi/20 17:30 - kwi/20 18:30

Zapraszamy Rodziców kandydatów oraz samych kandydatów do klas pierwszych w III LO im.A. Mickiewicza
na spotkanie informacyjne na temat procedury rekrutacyjnej w czwartek 20 kwietnia o godz 17.30 na platformie M.Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBjNTE0NjQtYjIxNC00ZTgwLWE1ZGMtNWIyYTg3ZWI0MzU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f60106d-d04b-4bbf-9d4b-e1273513046e%22%2c%22Oid%22%3a%22b7b56f69-23b1-43b6-bc1d-219f78610d66%22%7d

 
 
Data: 
czwartek, Kwiecień 20, 2023 - 17:30 do 18:30