Sprzątanie miejsc pamięci

Niebawem czas zadumy... Uczniowie klas pierwszych sprzątali cmentarz żydowski przy ulicy Kozielskiej. Dziękujemy zaangażowanym