PIERWSZE MIEJSCE MICKIEWICZA W RANKINGU „ŚLĄSKIE ASY”!

PIERWSZE MIEJSCE MICKIEWICZA W RANKINGU „ŚLĄSKIE ASY”!
Podczas tegorocznej gali „Śląskie Asy” ponad 40 szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zostało uhonorowanych listami gratulacyjnymi JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz upominkami. W wydarzeniu wziął udział również prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wyróżnione zostały również szkoły, które mogą poszczycić się największą liczbą uczniów z wybitnymi osiągnięciami. Uroczystość odbyła się 18 września 2019 roku w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Tegoroczną edycję wydarzenia uświetnił wykład pt. „Od tonu do muzyki”, połączony z eksperymentami i doświadczeniami fizycznymi. Naukowcy z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ dr Aneta Szczygielska-Łaciak oraz dr Marcin Łaciak zaprezentowali, w jaki sposób powstaje fala akustyczna.