Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Składanie potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz pozostałych dokumentów wymienionych w regulaminie rekrutacji do III LO

Termin

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

19.06.19r.

11.30-15.00

21.06.19r.

8.00-15.00

24.06.19r.

8.00-15.00

25.06.19r.

8.00-15.00

 

Składanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz pozostałych dokumentów podanych w regulaminie rekrutacji do III LO

Termin

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

16.07.19r.

9.00-15.00

17.07.19r.

8.00-15.00

18.07.19r.

9.00-13.00

19.07.19r.

12.00-15.00

22.07.19r

10.00-13.00

23.07.19r

10.00-13.00

24.07.19r

11.00-13.00