Konferencja Katowice Model United Nations

W sobotę 9 marca zakończyła się trzydniowa konferencja Katowice Model United Nations.
Była to już czwarta edycja tego wydarzenia organizowanego przez nasze liceum.
Organizatorem całości była klasa 2a, (której należą się duże wyrazy uznania) a udział w konferencji wzięło ponad 200 uczestników, w tym ponad 100 uczniów naszej szkoły oraz z wielu szkół polskich i zagranicznych.
Obrady na bieżące tematy polityczne i ekonomiczne świata toczyły się od czwartku do soboty w dziewięciu komisjach, debatujących na przydzielone wcześniej tematy jak handel bronią, konflikt w Saharze Zachodniej, prawa człowieka w państwach autorytarnych czy Brexit.
Konferencja KATMUN 2019 była ponownie wielkim sukcesem i spotkała się z bardzo entuzjastycznymi recenzjami zarówno samych delegatów, jak i zaproszonych gości oraz obserwatorów. Gratulujemy!