Inauguracja roku akademiciego Śląskiego Uniwerstytetu Medycznego

6 października Dyrekcja III LO uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowiach.

Podczas uroczystości nadano tytuł Doctora Honoris Causa pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej.
Zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego pani Janiny Ochojskiej-Okońskiej „Wyzwania pomocy humanitarnej w związku z sytuacją migracyjną na świecie"