Informator rodzica

Przydatne informacje

Regulamin wycieczek do pobrania

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku, dostępna TU

 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniowi w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, dostępny TU

 

Informacja dotycząca pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

– stypendium szkolne, dostępna TU

 

 

Informacje o stypendiach PRYMUS są dostępne pod linkiem: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx.

 

RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Od 01 lipca 2015 wpłaty za duplikat LEGITYMACJI SZKOLNEJ należy dokonać na rachunek:
PKO BP nr 35 1020 2313 0000 3102 0515 6023

RACHUNEK RADY RODZICÓW: BOŚ Bank: 52 1540 1128 2112 0004 6468 0001